Contact Us /

ติดต่อเรา

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์ : 02 308 8196
เช่าพื้นที่ Jas Urban และ The Jas : 083-244-5467
เช่าพื้นที่ IT JUNCTION : 088-527-7997
NEWERA CONDOMINIUM : 092-326-8888
หรือ 02-308-9000 กด 2

ติดต่อ Jas Asset

contact@jasasset.co.th

We Are Here

Address

325/7 อาคารเจมาร์ท ชั้น 8 ถนนรามคำแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240