งานกิจกรรมสำหรับคนรักสุขภาพ SENERA HEALTH AND WELL-BEING ครั้งที่ 1

19 August 2022

โครงการ Senera Senior Wellness เป็นโครงการสำหรับการพักอาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตวัยก่อนและหลังเกษียณ เพื่อตอบโจทย์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และ เทรนด์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่ให้ความสำคัญด้านการดูแลทั้งส่วนร่างกาย จิตใจ สังคม จนถึงการปรับความคิด ความเชื่ออันนำไปสู่การมีความสุขกับตัวเองได้ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข โดยได้รับความร่วมมือจากพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญทางการแพทย์จากโรงพยาบาลวิมุต เทคโนโลยีด้านการดูแลด้านความปลอดภัยของผู้สูงอายุจาก Docare by SCG และนวัตกรรมเครื่องออกกำลังกายในน้ำ ซึ่งทางโครงการได้มีการจัดงานกิจกรรมสำหรับคนรักสุขภาพที่มีชื่อว่า SENERA HEALTH AND WELL-BEING ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21-24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ภายในศูนย์การค้า Jas Green Village Kubon

โดยภายในงานพบกับ

  • อุปกรณ์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ
  • ห้องพักราคาพิเศษเมื่อจองในงาน พร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆ
  • อุปกรณ์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ
  • ปรึกษาแพทย์ทางเลือก
  • เสวนาบนเวทีกับคุณหมอในหัวข้อต่างๆ เช่น สุขภาพดีอย่างผ่อนคลายและปลอดภัยด้วยการออกกำลังกายในน้ำ, การตรวจระดับพลังชีวิต หยิน-หยางและจักระด้วยเครื่อง Bio-Well, การแพทย์แผนไทยสำหรับผู้สูงวัย, การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ, เทคโนโลยีที่ช่วยให้การอยู่อาศัยดียิ่งขึ้นสำหรับผู้สูงอายุ, กัญชา กัญชง สำหรับผู้สูงวัย เป็นต้น
  • กิจกรรมเวิร์กช็อป
  • กิจกรรมประกวดร้องเพลงสำหรับผู้สูงอายุในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฏาคม 2565 ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากกิจกรรม Popular vote ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรม
  • ซีเนร่า ปันสุข ร่วมกับโรงเรียน การบริบาล ซีเนร่า เพื่อนำสิ่งของที่จำเป็นมอบให้ผู้สูงอายุภายในชุมชน