บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) SENERA Senior Wellness บางบัวทอง จัดงาน Open House เปิดบ้านซีเนร่า
19 February 2024
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) SENERA Senior Wellness บางบัวทอง จัดงาน Open House เปิดบ้านซีเนร่า
Read More
“บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน” (ANTI-CORRUPTION) และพิธีประกาศเจตจำนงการป้องปรามทุจริตคอร์รัปชัน เจมาร์ท กรุ๊ป ประจำปี 2566
27 October 2023
“บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน” (ANTI-CORRUPTION) และพิธีประกาศเจตจำนงการป้องปรามทุจริตคอร์รัปชัน เจมาร์ท กรุ๊ป ประจำปี 2566
Read More
CLIMATE CARE FORUM 2023
20 October 2023
CLIMATE CARE FORUM 2023
Read More
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) กับนิยามใหม่ “Synergetic Well-being Community Builder”
28 February 2023
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) กับนิยามใหม่ “Synergetic Well-being Community Builder”
Read More
พิธีตอกเสาเข็มฤกษ์ โครงการใหม่ “JAS green village บางบัวทอง”
19 August 2022
พิธีตอกเสาเข็มฤกษ์ โครงการใหม่ “JAS green village บางบัวทอง”
Read More
งานกิจกรรมสำหรับคนรักสุขภาพ SENERA HEALTH AND WELL-BEING ครั้งที่ 1
19 August 2022
งานกิจกรรมสำหรับคนรักสุขภาพ SENERA HEALTH AND WELL-BEING ครั้งที่ 1
Read More
JAS ASSET โดย SENERA ลงนามความร่วมมือกับ คณะพยาบาลศาสตร์ RMUTT สนับสนุนบุคลากรมืออาชีพ รับสังคมสูงวัยในอนาคต
27 May 2022
JAS ASSET โดย SENERA ลงนามความร่วมมือกับ คณะพยาบาลศาสตร์ RMUTT สนับสนุนบุคลากรมืออาชีพ รับสังคมสูงวัยในอนาคต
Read More
JAS NFT Club
01 May 2022
JAS NFT Club
Read More
Chef Thanom Grand Opening
23 April 2022
Chef Thanom Grand Opening
Read More
งานสงกรานต์วิถีไทย
18 April 2022
งานสงกรานต์วิถีไทย
Read More
JAS ALOHA ALL DAY ALL NIGHT PARTY
17 April 2022
JAS ALOHA ALL DAY ALL NIGHT PARTY
Read More
JAS SUMMER ON THE BEACH
16 April 2022
JAS SUMMER ON THE BEACH
Read More