บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) กับนิยามใหม่ “Synergetic Well-being Community Builder”

28 February 2023

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานแถลงทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2566 ในคอนเซ็ปต์งาน “Stronger Together”

โดยนายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ได้แถลงทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2566 ภายใต้ นิยามของบริษัทใหม่คือ “Synergetic Well-being Community Builder” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสุขให้กับชุมชน โดยให้ประสบการณ์ความสุขแบบองค์รวมทางกาย ใจ และอารมณ์ ดูแลกลุ่มลูกค้าทุกช่วงวัยโดยธุรกิจในเครือของบริษัทฯ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันในรูปแบบต่างๆ

พร้อมกันนี้บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศพร้อมเปิดตัวธุรกิจใหม่ล่าสุดเพื่อรองรับกับสังคมผู้สูงวัย (Aged Society) โดย Senera Senior Wellness คู้บอน ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการและเปิดให้ใช้บริการในกลางเดือนมีนาคม 2566 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ และครอบครัวมีความลงตัว สะดวกสบาย ยกระดับการใช้ชีวิตในแบบที่ชอบ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย ภายใต้สุขภาวะที่เหมาะสม รวมถึงมีกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพกายใจ สร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตในวัยอิสระได้อย่างมีความสุข