งานสงกรานต์วิถีไทย

18 April 2022

ภาพบรรยากาศงานสงกรานต์วิถีไทย ที่ผ่านมาค่ะ💦 ภายในงานมีการสรงน้ำพระ ก่อเจดีย์ทราย และโชว์รำวัฒนธรรมไทย บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้า The Jas Wanghin ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะ🥰

Link https://www.facebook.com/jaswanghin/posts/1916739068512335