JAS ASSET โดย SENERA ลงนามความร่วมมือกับ คณะพยาบาลศาสตร์ RMUTT สนับสนุนบุคลากรมืออาชีพ รับสังคมสูงวัยในอนาคต
27 พฤษภาคม 2565
JAS ASSET โดย SENERA ลงนามความร่วมมือกับ คณะพยาบาลศาสตร์ RMUTT สนับสนุนบุคลากรมืออาชีพ รับสังคมสูงวัยในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม
JAS NFT Club
01 พฤษภาคม 2565
JAS NFT Club
อ่านเพิ่มเติม
Chef Thanom Grand Opening
23 เมษายน 2565
Chef Thanom Grand Opening
อ่านเพิ่มเติม
งานสงกรานต์วิถีไทย
18 เมษายน 2565
งานสงกรานต์วิถีไทย
อ่านเพิ่มเติม
JAS ALOHA ALL DAY ALL NIGHT PARTY
17 เมษายน 2565
JAS ALOHA ALL DAY ALL NIGHT PARTY
อ่านเพิ่มเติม
JAS SUMMER ON THE BEACH
16 เมษายน 2565
JAS SUMMER ON THE BEACH
อ่านเพิ่มเติม
Grand Opening
25 มีนาคม 2565
Grand Opening
อ่านเพิ่มเติม
JAS ASSET ร่วมทุน โรงพยาบาลวิมุต เปิดตัวบิ๊กโปรเจกต์ “SENERA ViMUT HEALTH SERVICE”
21 มีนาคม 2565
JAS ASSET ร่วมทุน โรงพยาบาลวิมุต เปิดตัวบิ๊กโปรเจกต์ “SENERA ViMUT HEALTH SERVICE”
อ่านเพิ่มเติม
J ผลงาน Q2 โตฉลุย! ผุดโปรเจ็กต์ใหม่ทำเงิน
15 มีนาคม 2565
J ผลงาน Q2 โตฉลุย! ผุดโปรเจ็กต์ใหม่ทำเงิน
อ่านเพิ่มเติม
ลงนาม MOU SNERA X VIMUT
15 มีนาคม 2565
ลงนาม MOU SNERA X VIMUT
อ่านเพิ่มเติม
ลงเสาเข็มอาคาร SENERA
28 มกราคม 2565
ลงเสาเข็มอาคาร SENERA
อ่านเพิ่มเติม
Jas BananaMaxTV 2021
27 ธันวาคม 2564
Jas BananaMaxTV 2021
อ่านเพิ่มเติม