บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) SENERA Senior Wellness บางบัวทอง จัดงาน Open House เปิดบ้านซีเนร่า
19 กุมภาพันธ์ 2567
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) SENERA Senior Wellness บางบัวทอง จัดงาน Open House เปิดบ้านซีเนร่า
อ่านเพิ่มเติม
“บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน” (ANTI-CORRUPTION) และพิธีประกาศเจตจำนงการป้องปรามทุจริตคอร์รัปชัน เจมาร์ท กรุ๊ป ประจำปี 2566
27 ตุลาคม 2566
“บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน” (ANTI-CORRUPTION) และพิธีประกาศเจตจำนงการป้องปรามทุจริตคอร์รัปชัน เจมาร์ท กรุ๊ป ประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
CLIMATE CARE FORUM 2023
20 ตุลาคม 2566
CLIMATE CARE FORUM 2023
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) กับนิยามใหม่ “Synergetic Well-being Community Builder”
28 กุมภาพันธ์ 2566
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) กับนิยามใหม่ “Synergetic Well-being Community Builder”
อ่านเพิ่มเติม
พิธีตอกเสาเข็มฤกษ์ โครงการใหม่ “JAS green village บางบัวทอง”
19 สิงหาคม 2565
พิธีตอกเสาเข็มฤกษ์ โครงการใหม่ “JAS green village บางบัวทอง”
อ่านเพิ่มเติม
งานกิจกรรมสำหรับคนรักสุขภาพ SENERA HEALTH AND WELL-BEING ครั้งที่ 1
19 สิงหาคม 2565
งานกิจกรรมสำหรับคนรักสุขภาพ SENERA HEALTH AND WELL-BEING ครั้งที่ 1
อ่านเพิ่มเติม
JAS ASSET โดย SENERA ลงนามความร่วมมือกับ คณะพยาบาลศาสตร์ RMUTT สนับสนุนบุคลากรมืออาชีพ รับสังคมสูงวัยในอนาคต
27 พฤษภาคม 2565
JAS ASSET โดย SENERA ลงนามความร่วมมือกับ คณะพยาบาลศาสตร์ RMUTT สนับสนุนบุคลากรมืออาชีพ รับสังคมสูงวัยในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม
JAS NFT Club
01 พฤษภาคม 2565
JAS NFT Club
อ่านเพิ่มเติม
Chef Thanom Grand Opening
23 เมษายน 2565
Chef Thanom Grand Opening
อ่านเพิ่มเติม
งานสงกรานต์วิถีไทย
18 เมษายน 2565
งานสงกรานต์วิถีไทย
อ่านเพิ่มเติม
JAS ALOHA ALL DAY ALL NIGHT PARTY
17 เมษายน 2565
JAS ALOHA ALL DAY ALL NIGHT PARTY
อ่านเพิ่มเติม
JAS SUMMER ON THE BEACH
16 เมษายน 2565
JAS SUMMER ON THE BEACH
อ่านเพิ่มเติม