Senera Senior Wellness

บ้านที่สมบูรณ์แบบ สำหรับผู้สูงวัยยุคใหม่

บริการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียืนยาว ทั้งก่อนและหลังวัยเกษียณ โดยให้บริการทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ตลอดจนในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งเรามีทีมที่พร้อมดูแลอย่างเหมาะสมตามความต้องการเฉพาะรายบุคคล (Personalized)

พร้อมให้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้ง สุขภาพกาย ใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ เพื่อให้สามารถมีความสุขกับตัวเอง มองโลกในแง่บวกอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ให้ความสำคัญต่อตัวผู้สูงอายุแและสภาพแวดล้อม เป้าหมายเพื่อให้ผู้สูงวัยมี สุขภาวะที่ดี (Well-being) และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of life) อย่างยั่งยืน

บ้านที่สมบูรณ์แบบ สำหรับผู้สูงวัยยุคใหม่

สถานดูแลผู้สูงวัยแบบครบวงจร ซีเนร่า


การดูแลผู้สูงวัยในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้สูงวัยที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตลอดจนถึงผู้สูงวัยที่ต้องการความช่วยเหลือครอบคลุมการดูแล ทั้งด้านสภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณด้วยทีมบุคลากรภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งให้การบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากนี้ SENERA ยังส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการดูแล และด้านการส่งเสริมการดูแลผู้สูงวัยนั้นทางเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการผลิตบุคลากรสาธารณสุข เพื่อพัฒนาอบรมทักษะภายใต้หลักสูตรการดูแลผู้สูงวัยมุ่งเน้นเป็นโรงเรียน และสถาบันการเรียนการสอนแก่ผู้ดูแลผู้สูงวัยและผู้มีภาวะพึ่งพิงเพื่อการดูแลที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

บริการของเรา


ซีเนร่า (SENERA) ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยให้บริการคัดกรอง ควบคุมป้องกันโรค บริการดูแลสุขภาพและการฟื้นฟูร่างกาย จิตใจในกลุ่มผู้สูงอายุทั่วไปหรือกลุ่มเฉพาะโรคด้วยบริการที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยทั้ง 2 รูปแบบ ได้แก่ การดูแลแบบไปเช้า-เย็นกลับ และการดูแลแบบพักค้างคืน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพพร้อมด้วยประสบการณ์โดยตรงด้านการดูแลผู้สูงวัยและได้รับมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมให้องค์ความรู้และการส่งเสริมทักษะทางสังคม การดูแลสุขภาพจิต อารมณ์ และจิตวิญญาณ ตลอดจนการบริการที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เอาใจใส่และดูแลอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญคือผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมที่หลากหลาย ภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน การให้บริการด้านการดูแลผู้สูงวัยว่าด้วยวิชาการดูแลผู้สูงวัย (Geriatric medicine and Gerontology) ด้วยองค์ความรู้และความสามารถด้านการดูแลผู้สูงวัยทุกระดับ ทีมเรามีบุคลากรสหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและฟื้นฟูร่างกายแก่ผู้สูงอายุ ได้แก่ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และจำนวนผู้ดูแลผู้สูงวัยที่เป็นไปตามกฎหมายควบคุมกิจการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยเราคำนึงถึงความปลอดภัยและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
กิจกรรมบำบัด ให้บริการโดยนักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพเพื่อบำบัดฟื้นฟูโดยมุ่งเน้นนำเอากิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมาย (Meaningful activity) เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ เพื่อการป้องกัน สร้างเสริม และการบำบัดฟื้นฟู เพื่อลดการเสื่อมถอยของความสามารถ ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กายภาพบำบัด ให้บริการโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ ให้การรักษาโรค ฟื้นฟูสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค มีความเชี่ยวชาญในการรักษาด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ การบริการโดยผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (client-centered approach) ร่วมกับการให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นศูนย์กลาง (therapist-centered approach) เพื่อการบำบัดฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดอย่างครอบคลุมทุกด้าน
จัดอบรมให้ความรู้ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงวัย กิจกรรมกระตุ้นและสร้างเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมด้วยกิจกรรมมากมาย เช่น Dog/Cat/Music therapy, กิจกรรมสันทนาการ, กิจกรรมออกกำลังกายบริการข้อเข่า, โยคะเพื่อผู้สูงวัย, กิจกรรมปลูกผักและจัดดอกไม้ และกิจกรรมกลางแจ้งอื่น ๆ ท่ามกลางธรรมชาติ

ติดต่อเรา

โครงการ SENERA SENIOR WELLNESS

เลขที่ 61/297 ถนน คู้บอน แขวง บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์: 098-935-6694
อีเมล: rental@jasasset.co.th
เว็บไซต์: www.senerawellness.com
ติดตาม

โครงการ ซีเนร่า เอลเดอรี่แคร์ สกูล

จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อดูแลผู้สูงอายุภายในโครงการ ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส และส่งต่อให้กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต่างๆ

ที่ตั้ง: ศูนย์การค้าเดอะแจสรามอินทรา (ชั้น2) เลขที่ 87 ถนน ลาดปลาเค้า แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220
ติดตาม