กิจกรรมที่ผ่านมา

17 มิถุนายน 2567
Jaymart Group Analyst and Investor Meeting
05 เมษายน 2567
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
04 มีนาคม 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2566
13 กุมภาพันธ์ 2567
2023 Earnings Conference Call