J Market

การพัฒนาและบริหารพื้นที่ในรูปแบบตลาดชุมชน

ในปี 2555 บริษัทมีแนวคิดที่จะขยายธุรกิจสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารพื้นที่บริเวณโดยรอบตลาดที่เป็นแหล่งชุมชน เช่น ตลาดนัด หรือตลาดสด เป็นต้น โดยบริษัทจะเช่าที่ดินและ/หรืออาคาร จากเจ้าของพื้นที่เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงตกแต่งก่อนจัดสรรให้เช่าต่อกับลูกค้ารายย่อยที่ต้องการเช่าพื้นที่ต่อไป ภายใต้ชื่อ J Market ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีจำนวนโครงการตลาดชุมชน ภายใต้ชื่อ J Market

จำนวน แห่ง
  • J Market @ อมรพันธ์ เกษตร
  • J Market ไทรม้า
  • ตลาดนัดเดินเพลิน

ตลาดชุมชน ที่รวบรวมทั้งของกิน ของใช้ ในชีวิตประจำวัน ให้คุณได้จับจ่าย ใช้สอยอย่างสะดวกสบาย

การพัฒนาและบริหารพื้นที่ในรูปแบบตลาดชุมชน


บริษัทได้เริ่มดำเนินการโครงการตลาดชุมชนสาขาแรกที่ ตลาดอมรพันธ์ ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ชื่อ“J Market @อมรพันธ์ เกษตร” ต่อมาในปี 2557 บริษัทมีโครงการเพิ่มเติม อีก 2 แห่ง ที่บริเวณ หมู่บ้านเคหะธานี 4 ถ.ราษฎร์พัฒนา และที่ ถ.บ้านไทรม้า และในปี 2558 มีโครงการตลาดเดินเพลิน (ชื่อเดิม โครงการ J Night ลาดปลาเค้า) อีก 1 โครงการที่ บริเวณถนนลาดปลาเค้า

ติดต่อเรา

J Market

ซอยสุคนธสวัสดิ์ 38 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 0-2579-5765 / 08-7580-4666
เว็บไซต์: -
อีเมล: rental@jasasset.co.th
ติดตาม