นายปัญญา ชุติสิริวงศ์

ผู้อำนวยการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่บริษัท : 187,189 อาคารเจมาร์ท ชั้น 7 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240