บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87 อาคาร เดอะแจส รามอินทรา ห้องเลขที่ เอ315 ชั้นที่ 3 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่: 0107557000136
อีเมล: info@jasasset.co.th
โทรศัพท์: 02-0121277

ติดต่อพื้นที่เช่า (Room Shop) โครงการ The Jas ทุกสาขา :
โทรศัพท์: 063-247-9253, 083-669-5153, 094-414-9989

ลานกิจกรรม (Event) ทุกสาขา :
โทรศัพท์: 086-369-6415, 096-734-6695

ศูนย์อาหาร (Foodcourt) ทุกสาขา :
โทรศัพท์: 086-369-6415 , 096-734-6695

Admin Event Kiosk ลานกิจกรรม :
โทรศัพท์: 096-734-6695

Newera Condominium :
โทรศัพท์: 092-326-8888

บัญชีที่รับ :
โทรศัพท์: 064-248-9291

บัญชีจ่าย :
โทรศัพท์: 02-012-1277 ext. 312

นักลงทุนสัมพันธ์ :
โทรศัพท์: 02-308-8196, 02-308-8068, 02-308-8152, 02-308-8197

แบบฟอร์มสำหรับการติดต่อ