การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจเอเอส แอสเซ็ท
อ่านเพิ่มเติม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล JAS Properties
อ่านเพิ่มเติม
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้าศูนย์การค้า
อ่านเพิ่มเติม
นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิก JAS Family
อ่านเพิ่มเติม
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า
อ่านเพิ่มเติม
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล แอเรียนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
อ่านเพิ่มเติม
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้า Newera Condominium
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
อ่านเพิ่มเติม
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลผู้เข้ามาภายในพื้นที่ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนใน โรงเรียน การบริบาล ซีเนร่า
อ่านเพิ่มเติม