นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด มหาชน

จากประสบการณ์บริหารพื้นที่เช่ามากกว่า 14 ปี และการเติบโตอย่างต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจการบริหารพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า และเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทางธุรกิจ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ไตรมาส 1/2567

สินทรัพย์รวม ล้านบาท
รายได้รวม ล้านบาท
กำไรสุทธิ ล้านบาท
Leader Of Mixed Use Community Developer

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

13 มิถุนายน 2567 การเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท อ่านเพิ่มเติม
13 มิถุนายน 2567 หุ้นเพิ่มทุนของ J เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มิถุนายน 2567 อ่านเพิ่มเติม
12 มิถุนายน 2567 กำหนดการใช้สิทธิของ J-W3,J-W4 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 อ่านเพิ่มเติม
เอกสารเผยแพร่ล่าสุด
แบบ 56-1 One Report ปี 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2567
2023 Earnings Conference Call
ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์

ผู้อำนวยการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์: 02-308-8196 , 02-308-8068 , 02-308-8152 , 02-308-8197 อีเมล: ir@jasasset.co.th