นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด มหาชน

จากประสบการณ์บริหารพื้นที่เช่ามากกว่า 14 ปี และการเติบโตอย่างต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจการบริหารพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า และเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทางธุรกิจ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 6M/2565

สินทรัพย์รวม ล้านบาท
รายได้รวม ล้านบาท
กำไรสุทธิ ล้านบาท
Leader Of Mixed Use Community Developer

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

09 สิงหาคม 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 อ่านเพิ่มเติม
09 สิงหาคม 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
09 สิงหาคม 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) อ่านเพิ่มเติม
เอกสารเผยแพร่ล่าสุด
แบบ 56-1 One Report ปี 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2564
ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์

ผู้อำนวยการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์: 02-308-8196 , 02-308-8068 , 02-308-8152 , 02-308-8197 อีเมล: ir@jasasset.co.th