บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) SENERA Senior Wellness บางบัวทอง จัดงาน Open House เปิดบ้านซีเนร่า

19 February 2024

SENERA SENIOR WELLNESS บางบัวทอง ร่วมกับ WMC พร้อมเปิดให้บริการดูแลผู้สูงอายุ

วันที่ 14 ก.พ. 67 SENERA SENIOR WELLNESS - บางบัวทอง จัดงาน Open House เปิดบ้านซีเนร่าและให้แขกผู้มีเกียรติเข้าเยี่ยมชมโครงการ เพื่อแสดงถึงความพร้อมในการเปิดให้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในวันที่ 1 มีนาคม 2567 นี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส จำกัด , นายกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริการฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) , ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล , คุณเก๋-ชลลดา เมฆราตรี ดารา/นักแสดง และผู้บริหารบริษัท ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส จำกัด เข้าร่วมงาน

โดย SENERA SENIOR WELLNESS เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัท ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส จำกัด และ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โดยเป็นความร่วมมือทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักที่ขับเคลื่อนธุรกิจการให้บริการผู้สูงอายุ ที่มีบุคลากรทางการแพทย์ระดับชั้นนำ มีบริการที่เป็นเลิศและมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล JCI เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เดินทางไปตรวจรักษาให้กับผู้ที่จะเข้ารับบริการถึงที่โครงการ SENERA SENIOR WELLNESS สาขาบางบัวทอง

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิ ร่วมเสวนา DR.TALK หัวข้อ รู้ทันหัวใจวัยเก๋า โดย แพทย์หญิง กาญจนา อักษรวรนารถ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจจากโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล, ร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ การดูแลผู้สูงวัยในครอบครัวกับ คุณเก๋-ชลลดา สิริสันต์ (เมฆราตรี), กิจกรรมประเมินความเสี่ยง “สูงวัย ไม่ล้ม” พร้อมเยี่ยมชมโครงการห้องตัวอย่าง โซนกายภาพบำบัด รวมถึงส่วนบริการต่างๆ

ภายในโครงการจะประกอบด้วยห้องพักแบบเดี่ยวและห้องรวมทั้งหมด 80 เตียง สามารถให้ญาติมาเยี่ยมได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งรูปแบบการดำเนินงานจะให้บริการทั้งการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยระยะพักฟื้นทั้งแบบรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี รวมถึงการให้บริการแบบเดย์แคร์มาเช้าเย็นกลับ หรือการมากายภาพบำบัดที่ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูเฉพาะกลุ่มโรคหลอดเลือดในสมอง ที่มีให้บริการเฉพาะที่สาขาบางบัวทองเท่านั้น ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ระดับพรีเมี่ยม ด้วยบริการที่รวดเร็ว และมีความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยรวมถึงประชาคมโลก ที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยทำให้ต้องการการดูแลด้านสุขภาพมากขึ้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่ได้ต่อยอดธุรกิจและร่วมมือกับองค์กรภายนอกที่มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงวัยทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป

ผู้ที่สนใจโครงการ SENERA SENIOR WELLNESS บางบัวทอง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : 098-738-4979