ลงนาม MOU SNERA X VIMUT

15 March 2022

ภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินการจัดตั้ง SENERA ViMUT HEALTH SERVICE ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพสำหรับครอบครัวและผู้สูงอายุ ในวันที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจาก คุณสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) และ นายแพทย์ กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการบริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ท่ามกลางสักขีพยาน ณ โรงพยาบาลวิมุต โดย SENERA ViMUT HEALTH SERVICE จะตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการ SENERA SENIOR WELLNESS ถนนคู้บอน เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ในด้านการป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพ และการให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและพึ่งพิงสูง ให้ได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ และทีมแพทย์มืออาชีพ