มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าและเป็นผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อชุมชนที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

สารจากประธานกรรมการ

พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดำเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เพื่อให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน ชำระแล้วจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนของโทรศัพท์ เคลื่อนที่และสินค้าเทคโนโลยี โดยธุรกิจของบริษัทเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2543 จากการเป็นหน่วยงานหนึ่งใน บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการ พื้นที่เช่าและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ประสบการณ์มากกว่า

ปี ในธุรกิจบริหารพื้นที่ให้เช่า

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทแบ่งออกเป็น

รูปแบบ

ธุรกิจของเรา

มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการ พื้นที่เช่าและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ภาพรวมธุรกิจเพื่อนักลงทุน

รายได้รวม ไตรมาส 1/2567

กำไรสุทธิ ไตรมาส 1/2567

ข่าวสารล่าสุด

ร่วมงานกับเรา

หากคุณต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆ เราพร้อมเดินทางไปกับคุณเพื่อสร้างอนาคตที่เติบโตไปด้วยกัน

เราพร้อมมอบโอกาสก้าวหน้าในชีวิตด้วยงานที่ท้าทาย ในสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานให้พนักงาน

พันธมิตร