21 กันยายน 2565
การทำสัญญาเช่าช่วงระยะยาวกับ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเติมเหตุผลการส่งมติกรรมการล่าช้า)
อ่านเพิ่มเติม
21 กันยายน 2565
การทำสัญญาเช่าช่วงระยะยาวกับ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
อ่านเพิ่มเติม
09 กันยายน 2565
แจ้งกำหนดวันหยุดประจำปี 2566 ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
01 กันยายน 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ J-W3 (เดือนกันยายน 2565)
อ่านเพิ่มเติม
01 กันยายน 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ J-W2 (กันยายน 2565)
อ่านเพิ่มเติม
09 สิงหาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
อ่านเพิ่มเติม
09 สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
09 สิงหาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
27 กรกฎาคม 2565
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
23 มิถุนายน 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ J เริ่มซื้อขายวันที่ 24 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม
21 มิถุนายน 2565
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทำการสำนักงานใหญ่ (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
20 มิถุนายน 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ J-W1 (ครั้งสุดท้าย) (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม